Land van Cuijk

06. Paneel: Boxmeer in de Romeinse tijd

Boxmeer in de Romeinse tijd

De Romeinse weg loopt voor een groot deel door de gemeente Boxmeer. Sommige straatnamen herinneren er zelfs nog aan. Tussen Oeffelt, Beugen en Boxmeer loopt tegenwoordig nog steeds de Heerstraat, vernoemd naar de Romeinse heerweg langs de Maas.

Langs de Romeinse weg ontstaan in de eerste eeuw veel nederzettingen. Op de plaats van het huidige Sterckwijck in Boxmeer bevindt zich op dat moment al een dorp, bestaande uit boerderijen. Door archeologische opgravingen weten we dat er dan al zo’n 2500 jaar lang continue bewoning is op deze plek: van de jonge steentijd tot en met de bronstijd. Dit heeft te maken met de nabijheid van de Maas, die de boeren voorziet van drinkwater voor henzelf en hun vee, en waar ze water vandaan halen voor het besproeien van hun akkers.

In de Romeinse tijd is de loop van de Maas wat veranderd, waardoor de rivier wat verder van het dorp afligt. Daarom worden er waterputten aangelegd, vaak vlakbij de boerderijen. Tijdens de opgravingen zijn hier veel sporen van teruggevonden, waaronder een maalsteen die als putbodem is gebruikt.

Naast waterputten zijn er tijdens het archeologisch onderzoek in Sterckwijck vier boerderijen opgegraven. Romeinse boerderijen bestaan uit zware houten palen die door de hele lengte lopen en de zogenaamde ‘nokbalk’ ondersteunen. Hierop rust het gewicht van het dak. De muren zijn vaak nog van vlechtwerk en leem, maar worden soms ook van houten planken gemaakt. Het vee staat overdag buiten, maar slaapt ’s nachts samen met de boeren onder één dak: dan staan de dieren in een stal binnen de muren van het huis. Naast de boerderij zijn vaak één of meerdere bijgebouwtjes te vinden. Dit zijn meestal spiekers waarin graan wordt opgeslagen. Om te voorkomen dat het graan nat wordt, ligt de vloer hiervan een stuk boven de ondergrond.

Benieuwd hoe Boxmeer Sterckwijck er door de eeuwen heen uitzag? Download de gratis TimeTravel-app en beleef het zelf!

Foto 06. Paneel: Boxmeer in de Romeinse tijdFoto 06. Paneel: Boxmeer in de Romeinse tijdFoto 06. Paneel: Boxmeer in de Romeinse tijd
06. Paneel: Boxmeer in de Romeinse tijd
Boxmeer