Land van Cuijk

08. Paneel: Begraven langs de Romeinse weg

Begraven langs de Romeinse weg

Volgens de Romeinse wet moeten overledenen buiten een nederzetting begraven worden. Dit gebeurt altijd langs de uitvalswegen, die ook vaak tot de belangrijkste doorgaande wegen behoren. In deze streek zijn langs de Romeinse weg dan ook verschillende resten van grafvelden gevonden.

Over het algemeen cremeren de Romeinen hun doden. Voor een crematie wordt een vierkante brandstapel gebouwd in de vorm van een altaar. De asresten worden daarna in een urn begraven. Dat kan een stenen askist zijn, maar ook een simpel gebruiksvoorwerp, zoals een stenen pot. In tegenstelling tot volwassenen worden baby’s en kleine kinderen meestal begraven in plaats van gecremeerd.

De overledenen krijgen van hun nabestaanden allerlei geschenken mee  voor de reis naar het dodenrijk en hun verblijf daar. Dit kan vaatwerk zijn, gevuld met voedsel en drank, maar ook persoonlijke bezittingen.  Hoe rijker de overledene, des te kostbaarder de grafgiften. De rijkste graven worden dan ook aangetroffen in de buurt van stedelijke nederzettingen en villa’s. Hierin vinden archeologen vaak luxegoederen als wierookschaaltjes, olielampen, scheermesjes en munten. Baby’s en jonge kinderen krijgen ook passende geschenken mee, zoals bijvoorbeeld een zuigflesje. Soms bevatten grafinventarissen uit de Romeinse tijd objecten die iets te maken hebben met een laatste maaltijd. Zo zijn er op het bedrijventerrein Sterckwijck in Boxmeer twee kruiken, enkele borden en een drinkbeker gevonden.

Veel graven zijn in de Romeinse tijd te herkennen aan grafmonumenten, die vaak dienst doen als mijlpaal. Zo zijn er langs de Romeinse weg Trier-Reims grafpijlers van de textielhandelaarsfamilie Secundinii gevonden. Hierop zijn scènes uit het huishouden en de handelszaken van de familie afgebeeld, zoals een vierwielwagen die door paarden of muildieren wordt getrokken en is beladen met reusachtige doekbalen. Andere reliëfs tonen het vervoer over bergen en over de rivieren. Alles wijst erop dat het om uitgebreide handelsondernemingen ging; met wijde vertakkingen in het Romeinse Rijk.

De mooiste Romeinse vondsten die bewaard zijn gebleven, zijn afkomstig uit graven. De enige andere manier waarop een voorwerp in de grond terecht kon komen, was immers als afval. Door grafvondsten zijn we dan ook veel te weten gekomen over de manier waarop de Romeinen leefden.

Foto 08. Paneel: Begraven langs de Romeinse wegFoto 08. Paneel: Begraven langs de Romeinse wegFoto 08. Paneel: Begraven langs de Romeinse weg
08. Paneel: Begraven langs de Romeinse weg
Sambeek