Land van Cuijk

07. Paneel: De Via Valentiniana

De Via Valentiniana

Het is nu mogelijk om over de Via Valentiniana te fietsen. Deze fietsroute volgt het tracé van een weg die in de Romeinse tijd een grote verkeersader vormde.  Deze liep van Tongeren en Maastricht naar Nijmegen en is eeuwenlang in gebruik geweest.

Deze weg is waarschijnlijk al in de eerste eeuw aangelegd door Romeinse soldaten. In die tijd hebben de Romeinen net een deel van het land bezet en zijn ze bezig met het versterken van de grenzen. In het begin wordt de zes meter brede verharde weg met name gebruikt voor het transporteren van troepen en materieel. Later dient deze ook als verbindingsweg tussen legerplaatsen, grensforten en andere delen van het Romeinse Rijk. Soldaten, handelaars en de lokale bevolking maken hier dankbaar gebruik van. Zo ontstaan na verloop van tijd plaatsen en kampdorpen zoals Blariacum en Ceuclum, nu bekend als Blerick en Cuijk. Vanaf het jaar 334 wordt de weg nog belangrijker met de aanleg van de brug bij Cuijk over de Maas. Hiermee is er een nog snellere troepenverplaatsing mogelijk.

De Romeinse weg is voor een groot deel te reconstrueren. Zo is op sommige plekken het wegdek teruggevonden bij opgravingen. De stenen brug bij Cuijk is zelfs tot op de meter nauwkeurig vastgelegd door duikers. Ook is de weg op bepaalde plekken over een grotere afstand te volgen door hoogteverschillen in het landschap. Tegenwoordig volgt een deel van de bestaande wegen nog steeds het tracé van de oude weg!

De fietsroute heeft haar naam te danken aan de Romeinse keizer Valentinianus. Hij is van 364 tot 375 na Christus keizer van het Romeinse Rijk. Hoewel hij maar kort aan de macht is, brengt hij in die periode rust en stabiliteit. Bovendien investeert hij veel in de infrastructuur. Waarschijnlijk heeft Valentinianus in eigen persoon nog Ceuclum (Cuijk) bezocht om zijn werk te inspecteren. Door een fietstocht te maken over de Romeinse weg, treedt u dan ook in zijn voetsporen!

Foto 07. Paneel: De Via ValentinianaFoto 07. Paneel: De Via Valentiniana
07. Paneel: De Via Valentiniana
Vortum-Mullem