Land van Cuijk

(sporen van de) Romeinse brug

Een belangrijk onderdeel van de Romeinse infrastructuur is de grote brug over de rivier de Maas bij het toenmalige Ceuclum.

Een belangrijk onderdeel van de Romeinse infrastructuur is de grote brug over de rivier de Maas bij het toenmalige Ceuclum. Tot zeker in de vijfde eeuw verplaatsen de Romeinen hun troepen hierover.  Bovendien wordt hij ook veel gebruikt door mensen uit de buurt, om even snel de Maas over te steken. Hoe handig ook, na  de Romeinse tijd is het bouwwerk in verval geraakt en op een gegeven moment in het water verdwenen.

Eeuwenlang lijkt iedereen de brug te zijn vergeten, totdat er in de achttiende eeuw geruchten gaan over het grootse bouwwerk over de Maas bij Cuijk. Vissers halen regelmatig stenen en hout naar boven, en de bewoners vinden ook vaak wat. Bij de kanalisering van de rivier in de negentiende eeuw komt de bedding grotendeels bloot te liggen en worden er munten en tufstenen fundamenten gevonden. Toch raakt de brug daarna weer een tijd lang in de vergetelheid.

Dit verandert  in de jaren negentig, als er voor het eerst echt archeologisch onderzoek wordt gedaan naar de mysterieuze Romeinse brug. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan: het slechte zicht onder water - vijftig centimeter tot twee meter – maakt het erg lastig. Toch lukt het uiteindelijk om één pijler te dateren door middel van dendrochronologisch onderzoek, een tak van de wetenschap die zich bezighoudt met het dateren van houten voorwerpen. Hieruit blijkt dat de pijler uit het jaar 369 na Christus komt. Dit is tijdens het keizerschap van Valentinianus. Waarschijnlijk is de brug al eerder gebouwd, onder het keizerschap van Constantijn de Grote (307-337) of Constans I (337-350). Dit is lastig te zeggen, omdat diverse delen van de brug uit verschillende tijden lijken te stammen.

Uiteindelijk wordt duidelijk dat de bouw van de brug in drie fases is te verdelen. De eerste is de bouw, en de tweede en derde fase zijn grootschalige reparaties. De brug wordt aangelegd van 334 tot 357 na Christus. De tweede fase en dus de eerste grote reparatie is ten tijde van de gedateerde pijler, in het voorjaar van 369 na Christus. De laatste grote onderhoudsbeurt is te dateren tussen 387 tot 398 na Christus. Na meer dan 1500 jaar weten we meer dan ooit over deze bijzondere, gigantische brug!

Benieuwd hoe deze brug eruit zag? Download de TimeTravel-app van Cuijk en beleef het zelf!

Foto (sporen van de) Romeinse brugFoto (sporen van de) Romeinse brugFoto (sporen van de) Romeinse brug
(sporen van de) Romeinse brug
Cuijk